Rejestry BIK

Rejestr BIK

BIK - Biuro Informacji Kredytowej – instytucja powołana do działania przez Banki i Związek Banków Polskich w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). Na mocy art. 105 ust 4 w/w ustawy gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje przesyłane przez Banki o zobowiązaniach kredytowych klientów. Dane te dotyczą klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Istotą tych informacji jest przedstawienie w jaki sposób jest realizowana obsługa zaciągniętych zobowiązań. W BIK-u określona jest: wysokość zaciągniętego kredytu, terminowość spłat ( wyrażona w liczbie dni), okres kredytowania ( ewentualne wcześniejsze spłaty), windykacje, ugody, odzyskania poprzez windykację lub odsprzedaż długu do funduszy sekurytyzacyjnych.

W oparciu o wszystkie przekazywane dane po przetworzeniu poprzez odpowiedni algorytm analizy przydzielana jest odpowiednia ocena punktowa ( scoringowa ) Maksymalna najlepsza ocena to 630 pkt. Brak historii kredytowej to nie maksymalna liczba punktów a jedynie brak możliwości oceny. Dzięki punktualnym płatnościom w stosunkowo długim czasie otrzymujemy wysoką ocenę punktowa szczególnie gdy w między czasie doszło do spłaty jakiegoś zobowiązania w terminie.

Każde opóźnienie ( nieterminowa spłata, szczególnie powyżej 30 dni), zapytanie w baku o kredyt lub ich szereg skutkuje obniżeniem punktacji scorinngowej. Opóźnienia powyżej 60 dni i brak reakcji ze strony klienta prze okres następnych 30 po otrzymaniu wysłanego przez Bank zawiadomienia/wezwania, w którym informuje się o wysokości zobowiązania i możliwości wpisania do rejestru BRKN negatywnych wpisów na mocy ustawy bez zgody klienta całkowicie przekreśla możliwość uzyskania kredytu.

Rejestr BIK Przedsiębiorcy

SI BIK PRZEDSIĘBIORCA – System Informacyjny integrujący dane zawarte w BIK S.A. i BIG INFOMONITOR S.A. Zawiera informacje o historycznych i bieżących zobowiązaniach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto zawiera informacje o zobowiązaniach: spółek osobowych i kapitałowych, rolników oraz innych jednostek organizacyjnych. Istotą tego połączenia jest możliwość sprawdzenia czy występują zaległości w zobowiązaniach w sektorze poza bankowym.

Do banków, które przekazują informację o produktach firmowych należą: Meritum Bank, Polbank- Raiffaisen Bank, Bank BGŻ, BZ WBK, FM Bank, ING Bank Śląski, Banque PSA Finance , Bank PKO BP, BRE Bank. Informacje te podobnie jak w BIK-u konsumencki to wysokość zaciągniętego zobowiązania, terminowość obsługi rat lub informacja o opóźnieniach.

Baza ta również umożliwia weryfikację dokumentów w Systemie Dokumenty Zastrzeżone prowadzonym przez ZBP(Związek Banków Polskich)

Ciekawą propozycją na rynku usług analitycznych jest oferta – Raport BIK4Company zaproponowana przez BIK SA. W oparciu o działanie Systemu ESOR. W raporcie przedstawione są dane dotyczące podmiotów prowadzących pełną sprawozdawczość finansową.

Polecamy:

Salthouse
Dominika Salony Ślubne
Bernat

Jesteśmy partnerem BNI

bni

Partnerzy BNI:

Kancelaria Prawna
Bernat
Nordhaus Nieruchomości
Kwiaciarnia Magnolia
Zakład Poligraficzny Polprint
Dental Primus
Inter Trak
Zaptech
Image Budka
Strzeboński