Finanse firmowe

Kredyt inwestycyjny

Pozytywny wynik analizy ekonomiczno-finansowej banku dla planowanej inwestycji jest podstawą przyznania kredytu inwestycyjnego. Pozwala to przyspieszyć rozwój firmy przez modernizację lub powiększenie składników majątku. Przyznanie kredytu i forma jego spłaty jest kwestią indywidualną dla każdego przedsięwzięcia i procedury banku udzielającego zgody. Proces ten jest złożony i wymaga wnikliwej analizy finansowej. Ponadto kredytobiorca oceniany jest przez pryzmat informacji jakie z awarte są we wszelkich bazach informacji gospodarczej i kredytowej.

Kredyt obrotowy

W dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, kredyt obrotowy finansujący bieżącą działalność firmy jest dziś wręcz podstawowym narzędziem przedsiębiorcy dbającego o płynność finansową. Poszczególne banki oferujące ten produkt, we właściwy dla swojej procedury sposób przeprowadzają analizę kredytobiorcy. Oceniając przedsiębiorcę zarówno pod względem zdolności spłaty jak i zabezpieczenia zadłużenia majątkiem firmy. Część oferowanych przez banki kredytów zabezpieczona jest tylko wekslem in blanco i deklaracją obrotów na rachunku. Dla podmiotów bez możliwości zabezpieczenia się na składnikach majątku kredytobiorcy oferowane są poręczenia przez Fundusze Poręczeń.

Ubezpieczenia

Specjalizując się w rekonstrukcji portfela kredytowego oraz finansów firmowych i osobistych szukamy oszczędności na każdym możliwym polu działania. Jedną z takich sfer są szeroko pojęte ubezpieczenia. Adekwatna wartość składki ubezpieczeniowej nie jest dla nas źródłem przychodu a jedynie narzędziem do optymalizacji kosztów naszych klientów. Współpracując z wyspecjalizowanymi przedstawicielami Ubezpieczalni oferujemy polisy w których, gdy zachodzą takie przesłanki wykorzystywane są wszelkie maksymalne zniżki.

Leasing

W obecnym czasie leasing stał się dla przedsiębiorców jednym z podstawowych narzędzi finansowania, wykorzystywanego przez nich majątku. Zajmujemy się doradztwem z w zakresie wyboru Leasingodawcy, którego oferta będzie atrakcyjna cenowo ale również korzystna pod względem zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Leasingowych. Przypomnijmy o korzyściach płynących z leasingu dla leasingobiorcy jakimi są : niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa), możliwość rozliczenia podatku VAT.

Faktoring

Faktoring kojarzony jest zwykle ze sprzedażą wierzytelności. Natomiast zawiera on w sobie cechy różnego rodzaju umów i ich elementów, tj. cesji wierzytelności, umowy zlecenia czy dyskonta. Przedmiotem faktoringu są nieprzeterminowane (istniejące i przyszłe), pieniężne i najczęściej niewymagalne, krótkoterminowe wierzytelności udokumentowane fakturami VAT. Przedmiotem faktoringu są też usługi dodatkowe, zwane czynnościami dodatkowymi o charakterze usługowym, m.in. doradztwo, czynności administracyjne (np. inkaso należności). Współpracując z wiodącymi Faktorami na rynku polskim potrafimy znaleźć zadowalającą ofertę.

Fundusze pożyczkowe

Fundusze pożyczkowe to instrument wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza przy utrudnionej możliwości pozyskania środków ze źródeł komercyjnych. Jako alternatywny środek rozwiązania przejściowych trudności na zapłatę zobowiązań bez spłaty, których nie można skorzystać z tradycyjnych środków Bankowych.

Polecamy:

Salthouse
Dominika Salony Ślubne
Bernat

Jesteśmy partnerem BNI

bni

Partnerzy BNI:

Kancelaria Prawna
Bernat
Nordhaus Nieruchomości
Kwiaciarnia Magnolia
Zakład Poligraficzny Polprint
Dental Primus
Inter Trak
Zaptech
Image Budka
Strzeboński