Sądowy RDN

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – Baza wchodząca w skład Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawą prawną działania RDN jest Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawo wglądu do danych przysługuje każdemu, gdyż Rejestr prowadzony jest na zasadzie jawności formalnej i materialnej. Dłużnicy w rejestrze są identyfikowani w oparciu o numer RDN, któremu przyporządkowany jest wpis. I tak podmiot który w oparciu o różne podstawy prawne został umieszczony w Bazie przypisanych ma kilka nr RDN. Informację o numerach RDN można uzyskać w wydziale gospodarczym KRS znając jego inne dane ( nazwa własna, imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP) RDN z urzędu wpisuje dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników odpowiadających swoim majątkiem, jeżeli: - ogłoszono upadłość,
- majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
- umorzono egzekucję sądową lub administracyjną, gdyż nie da się odzyskać sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
- dłużnicy zostali zobowiązanych do wyjawienia majątku przed sądem,
- sąd upadłościowy pozbawił prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni,
- dłużników alimentacyjnych, którzy zalegają z płatnością za okres powyżej 12 miesięcy.

Wpisać w RDN na wniosek wierzyciela można jedynie osobę fizyczną. Przedsiębiorcę, członka zarządu spółki z o.o. odpowiedzialnego z art. 299 KSH lub wspólnika spółki cywilnej odpowiadającego za jej długi. Jednak nie można wpisać do RDN samej spółki. Dług musi być stwierdzony tytułem wykonawczym, na przykład sądowym nakazem zapłaty z klauzulą wykonalności.

Wpisy podlegają wykreśleniu po upływie 10 lat, jednak zmiana lub uchylenie orzeczenia sądu, na podstawie którego dokonano wpisu powoduje jego wykreślenie przed upływem tego czasu. Spłata długu wobec wierzyciela nie jest podstawą do wykreślenia wpisu. W przeciwieństwie do innych zasobów KRS, wpis wykreślony z RDN nie jest już dłużej ujawniany.

Polecamy:

Salthouse
Dominika Salony Ślubne
Bernat

Jesteśmy partnerem BNI

bni

Partnerzy BNI:

Kancelaria Prawna
Bernat
Nordhaus Nieruchomości
Kwiaciarnia Magnolia
Zakład Poligraficzny Polprint
Dental Primus
Inter Trak
Zaptech
Image Budka
Strzeboński